ขอให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลสำหรับการบันทึกในระบบการจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อนำไปใช้ในวันประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำคำของบประมาณ

วันที่ประกาศ : 5 มิ.ย. 2557
ขอให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลสำหรับการบันทึกในระบบการจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อนำไปใช้ในวันประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศในการจัดทำคำของบประมาณ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,828,951 ครั้ง
3,385,774 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,443 ครั้ง
687 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,527,360 ครั้ง
93,655 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat