ซักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 69/2557

วันที่ประกาศ : 17 ก.ค. 2557
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำรายงานตามคำสั่งคณะรักษาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,664,667 ครั้ง
3,437,965 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,986 ครั้ง
740 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,238,866 ครั้ง
101,957 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat