ขอความร่วมมือให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนงาน "รับและจัดสรรทรัพยากร" อย่างเคร่งครัดและให้หน่วยงานเข้าร่วมการประกวดหน่วยงานดีเด่น

วันที่ประกาศ : 8 ก.ย. 2557
สำนักบริการสวัสดิการสังคม ขอความร่วมมือให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือกระบวนงาน "รับและจัดสรรทรัพยากร" อย่างเคร่งครัด และให้หน่วยงานเข้าร่วมการประกวดหน่วยงานดีเด่น ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการตัดสินหน่วยงานที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นฯ จากแบบประเมินคะแนนผลการดำเนินงานเพื่อเข้าร่วมประกวดหน่วยงานดีเด่นฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,567,884 ครั้ง
3,433,731 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,752 ครั้ง
1,098 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,142,117 ครั้ง
94,483 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat