หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันที่ประกาศ : 26 ก.พ. 2558
หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,803,707 ครั้ง
3,385,172 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,684 ครั้ง
1,025 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,502,127 ครั้ง
92,667 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat