ด่วนที่สุด!!! ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานรายงานงบประมาณคงเหลือ (ยอด ณ 13 มีนาคม 2558)

วันที่ประกาศ : 13 มี.ค. 2558
ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้รายงานงบประมาณคงเหลือ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยอด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558 เพื่อตัดโอนงบประมาณดังกล่าวให้กรมตามโครงสร้าง (ใหม่) โดยขอให้กรอกข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ส่งส่วนวิชการและแผนงาน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2558 ก่อนเวลา 12.00 น. ทาง e - mail : budget_dsdw@dsdw.go.th


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,857,141 ครั้ง
3,386,014 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,045 ครั้ง
691 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,555,598 ครั้ง
94,011 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat