ขอให้หน่วยงานดาวน์โหลดหนังสือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ/ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมฯ ตามโครงสร้างใหม่ ที่ระบบอินทราเน็ต

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2558
Link อ้างอิง :http://61.19.238.233/hr

ขอให้หน่วยงานดาวน์โหลดหนังสือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ/ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมฯ ตามโครงสร้างใหม่ ที่ระบบอินทราเน็ต 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,799,181 ครั้ง
3,384,952 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,177 ครั้ง
396 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,497,627 ครั้ง
92,298 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat