ขอให้หน่วยงานดาวน์โหลดหนังสือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ/ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมฯ ตามโครงสร้างใหม่ ที่ระบบอินทราเน็ต

วันที่ประกาศ : 19 มี.ค. 2558
Link อ้างอิง :http://61.19.238.233/hr

ขอให้หน่วยงานดาวน์โหลดหนังสือมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 2558 เพิ่มเติม เรื่อง การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ/ซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมฯ ตามโครงสร้างใหม่ ที่ระบบอินทราเน็ต 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,567,884 ครั้ง
3,433,731 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,752 ครั้ง
1,098 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,142,117 ครั้ง
94,483 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat