ด่วนที่สุด!!! ขอความร่วมมือรายงานงบประมาณคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ยอด ณ 31 มีนาคม 2558) (2)

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2558
ด่วนที่สุด!!! ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานรายงานงบประมาณคงเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ยอด ณ 31 มีนาคม 2558)


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,638,469 ครั้ง
3,436,611 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,137 ครั้ง
1,256 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,212,664 ครั้ง
99,591 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat