รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตาม ๗ นโยบายเร่งด่วน และ ๙ นโยบายตามพันธกิจ ในเขตตรวจราชการที่ ๘,๑๑ และ๑๓

วันที่ประกาศ : 30 เม.ย. 2558
รายงานผลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตาม ๗ นโยบายเร่งด่วน และ ๙ นโยบายตามพันธกิจ ในเขตตรวจราชการที่ ๘,๑๑ และ๑๓


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,672,912 ครั้ง
3,438,313 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,720 ครั้ง
863 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,247,088 ครั้ง
102,577 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat