ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จัดตั้งสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2558
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง จัดตั้งสถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,374,386 ครั้ง
3,535,328 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
102 ครั้ง
86 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,651,949 ครั้ง
142,234 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat