ดาวน์โหลดหนังสือ [ขอความเห็นชอบการถ่ายโอนสินทรัพย์ของบ้านมิตรฯ/แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ/ คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS/คู่มือแนวปฏิบัติการตัดโอนทรัพย์สินฯ] ที่ระบบอินทราเน็ต

วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2558
Link อ้างอิง :http://61.19.238.233/hr
ดาวน์โหลดหนังสือ [ขอความเห็นชอบการถ่ายโอนสินทรัพย์ของบ้านมิตรฯ/แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ/ คู่มือการเรียกรายงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS/คู่มือแนวปฏิบัติการตัดโอนทรัพย์สินฯ] ที่ระบบอินทราเน็ต


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,639,419 ครั้ง
3,436,684 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,087 ครั้ง
1,514 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,213,613 ครั้ง
99,714 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat