คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ ๑ จำนวน ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ

วันที่ประกาศ : 30 มิ.ย. 2558
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ" รุ่นที่ ๑ จำนวน ๓๕ คน ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพฯ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,086,615 ครั้ง
3,522,015 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,472 ครั้ง
739 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,063,742 ครั้ง
159,108 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat