สรุปการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อพม.ระดับภาค ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2558
สรุปการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อพม.ระดับภาค ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,803,707 ครั้ง
3,385,172 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,684 ครั้ง
1,025 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,502,127 ครั้ง
92,667 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat