สรุปการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อพม.ระดับภาค ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

วันที่ประกาศ : 1 ก.ค. 2558
สรุปการดำเนินงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน อพม.ระดับภาค ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,664,667 ครั้ง
3,437,965 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,986 ครั้ง
740 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,238,866 ครั้ง
101,957 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat