หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ประกาศ : 20 ต.ค. 2558
เชิญชวนกอง (และเทียบเท่า) และหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สมัครเข้ารับการประเมินตามโครงการประกวดหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - หน่วยงานสังกัดกอง (และเทียบเท่า) แจ้งความประสงค์ผ่านกองต้นสังกัด โดยแจ้งชื่อหน่วยงาน ชื่อผลงาน และชื่อผู้ประสานงาน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 - ส่งเอกสารประกอบการประเมิน ตั้งแต่วันที่ 14 – 30 ธันวาคม 2558 - รายละเอียดเพิ่มเติม และ “หลักเกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์กรม หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2659 6243 โทรสาร 0 2659 6391 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ psdg@dsdw.go.th และ nuiktk@gmail.com


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,730,767 ครั้ง
3,556,178 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,989 ครั้ง
1,272 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,994,194 ครั้ง
116,464 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat