ขอความร่วมมือผู้อำนวยการสำนักงาน กอง และเทียบเท่า และหัวหน้าหน่วยงาน กรอกแบบสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ Banner "แบบสอบถามโครงการแผนแม่บท IT"

วันที่ประกาศ : 27 พ.ย. 2558
ขอความร่วมมือผู้อำนวยการสำนักงาน กอง และเทียบเท่า และหัวหน้าหน่วยงาน กรอกแบบสำรวจออนไลน์เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้ Banner "แบบสอบถามโครงการแผนแม่บท IT" ที่หน้าเว็บไชต์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ www.dsdw.go.th


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,828,951 ครั้ง
3,385,774 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,443 ครั้ง
687 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,527,360 ครั้ง
93,655 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat