แนวการการจัดทำเอกสารและหลักเกณฑ์กาาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันที่ประกาศ : 30 พ.ย. 2558
แนวการการจัดทำเอกสารและหลักเกณฑ์กาาคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม นายเกียรติกร อัตรสาร (หนุ่ย) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โทร. 0 2659 6243 โทรสาร 0 2659 6391 nuiktk@gmail.com


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,735,056 ครั้ง
3,404,168 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,731 ครั้ง
1,332 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,401,639 ครั้ง
97,912 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat