รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลผลิต โครงการสำคัญและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี

วันที่ประกาศ : 21 ม.ค. 2559
รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลผลิต โครงการสำคัญและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ป๊ ๒๕๕๘


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,383,028 ครั้ง
3,426,464 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,739 ครั้ง
1,486 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,505,961 ครั้ง
112,907 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat