ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน

วันที่ประกาศ : 8 ก.พ. 2559
ไฟล์ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,322,580 ครั้ง
3,393,904 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
5,488 ครั้ง
474 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,511,352 ครั้ง
98,848 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat