การดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.พม. และ ปพม.(แบบรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากอันเนื่องจากภัยพิบัติ/แผนปฏิบัติการเพื่อลดภาวะเสี่ยงและช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากเนื่องจากภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2559)

วันที่ประกาศ : 26 ก.พ. 2559
ไฟล์การดำเนินงานตามข้อสั่งการของ รมว.พม. และ ปพม.(แบบรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากอันเนื่องจากภัยพิบัติ/แผนปฏิบัติการเพื่อลดภาวะเสี่ยงและช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากเนื่องจากภัยพิบัติประจำปีงบประมาณ 2559)
ส่งแบบฟอร์มได้ที่ e-mail : strategy_dsdw@dsdw.go.th


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,610,945 ครั้ง
3,487,782 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,072 ครั้ง
690 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,470,637 ครั้ง
165,512 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat