คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๖๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอำนวยการฯ แก้ไขปัญหาภัยพิบัติ(ภัยแล้ง)

วันที่ประกาศ : 29 มี.ค. 2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะอำนวยการบรืหารการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากกรณีภัยพิบัติ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากกรณีภัยพิบัติระดับภาค คณะทำงานแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้อยู่ในภาวะยากลำบากกรณีภัยพิบัติระดับจังหวัด


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,857,141 ครั้ง
3,386,014 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,045 ครั้ง
691 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,555,598 ครั้ง
94,011 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat