คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

วันที่ประกาศ : 30 มี.ค. 2559
ไฟล์คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ ๔๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง ผู้ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,421,843 ครั้ง
3,538,153 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,260 ครั้ง
645 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,699,290 ครั้ง
147,527 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat