ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ประกาศ : 13 พ.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 12 ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,735,056 ครั้ง
3,404,168 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,731 ครั้ง
1,332 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,401,639 ครั้ง
97,912 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat