โครงการเพียงหลวงร่วมใจ สานสายใยพระดำริ ราษฎร์ปิติชีวิตพอเพียง จังหวัดเลย (17 พฤษภาคม 2559)

วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2559