พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing ,Internet of Thing

วันที่ประกาศ : 31 พ.ค. 2559
พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะบุคลากรด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing ,Internet of Thing


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,639,419 ครั้ง
3,436,684 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,087 ครั้ง
1,514 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,213,613 ครั้ง
99,714 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat