ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง นโบายตามมาตรการประหยัดพลังงาน

วันที่ประกาศ : 8 มิ.ย. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง นโบายตามมาตรการประหยัดพลังงาน----- //๑.มาตรการและแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ// ๒.นโยบายตามมาตรการประหยัดพลังงาน//


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,567,884 ครั้ง
3,433,731 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,752 ครั้ง
1,098 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,142,117 ครั้ง
94,483 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat