ดาวน์โหลดหนังสือเวียน [ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน พร้อมเพย์/ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาฯ/หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ/วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ถือครอง] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต

วันที่ประกาศ : 8 ก.ค. 2559
Link อ้างอิง :http://www.intranet.dsdw.go.th/hr
ดาวน์โหลดหนังสือเวียน [ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน พร้อมเพย์/ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาฯ/หลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ/วิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับที่ดินให้แก่ราษฎรผู้ถือครอง] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,664,667 ครั้ง
3,437,965 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,986 ครั้ง
740 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,238,866 ครั้ง
101,957 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat