ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ประกาศ : 26 ส.ค. 2559
ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกโครงการที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,383,028 ครั้ง
3,426,464 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,739 ครั้ง
1,486 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,505,961 ครั้ง
112,907 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat