เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 30-31 ส.ค. 2559

วันที่ประกาศ : 5 ก.ย. 2559
เอกสารประกอบการบรรยาย "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 30-31 ส.ค. 2559


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,202,298 ครั้ง
3,593,905 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,488 ครั้ง
1,453 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
208,447 ครั้ง
25,118 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat