ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และให้นำมาในวันประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 12-14 ก.ย. 59

วันที่ประกาศ : 8 ก.ย. 2559
ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และให้นำมาในวันประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 12-14 ก.ย. 59


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,625,086 ครั้ง
3,435,906 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,639 ครั้ง
658 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,199,286 ครั้ง
98,309 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat