ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และให้นำมาในวันประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 12-14 ก.ย. 59

วันที่ประกาศ : 8 ก.ย. 2559
ขอให้หน่วยงานจัดทำข้อมูลตามแบบฟอร์ม โครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และให้นำมาในวันประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 12-14 ก.ย. 59


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,828,951 ครั้ง
3,385,774 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,443 ครั้ง
687 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,527,360 ครั้ง
93,655 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat