การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณและการกันเงินงบประมาณปี 2559ไว้เบิกเหลือมปีกรณีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2559
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณและการกันเงินงบประมาณปี 2559ไว้เบิกเหลือมปีกรณีหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,667,440 ครั้ง
3,402,761 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,993 ครั้ง
1,124 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,334,065 ครั้ง
95,400 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat