ผอ.สำนักงาน กองบรรยาย ๑ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ประกาศ : 16 ก.ย. 2559
ไฟล์ผอ.สำนักงาน กองบรรยาย ๑ : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,647,397 ครั้ง
3,402,140 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,780 ครั้ง
1,255 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,314,037 ครั้ง
94,208 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat