บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ประกาศ : 16 พ.ย. 2559
บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยมหิดล เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ระดับปริญญาโท และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,684,874 ครั้ง
3,495,131 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,930 ครั้ง
2,596 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,071,287 ครั้ง
142,208 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat