ดาวน์โหลดหนังสือ [ส่งรหัสกิจกรรมย่อยปี 2560 เพื่อบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในการเบิก-จ่ายในระบบ GFMIS] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต

วันที่ประกาศ : 4 ม.ค. 2560
Link อ้างอิง :http://www.intranet.dsdw.go.th/hr
ดาวน์โหลดหนังสือ [ส่งรหัสกิจกรรมย่อยปี 2560 เพื่อบันทึกรหัสกิจกรรมย่อยในการเบิก-จ่ายในระบบ GFMIS] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,799,181 ครั้ง
3,384,952 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,177 ครั้ง
396 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,497,627 ครั้ง
92,298 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat