ดาวน์โหลดหนังสือ[วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ/ยกเลิกทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ (PO)/จัดส่งรายงานการเงินฯ/กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมฯ/รหัสงบประมาณ] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต

วันที่ประกาศ : 27 ม.ค. 2560
Link อ้างอิง :http://www.intranet.dsdw.go.th/hr
ดาวน์โหลดหนังสือ[วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้(เพิ่มเติม)/ยกเลิกทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ (PO)/จัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ/กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตตราเบี้ยประชุม/รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักและรหัสกิจกรรมย่อย ของหน่วยงานในสังกัดกรม(สมบูรณ์)] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,656,363 ครั้ง
3,402,483 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,314 ครั้ง
1,366 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,322,997 ครั้ง
94,837 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat