ดาวน์โหลดหนังสือ[วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฯ/ยกเลิกทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ (PO)/จัดส่งรายงานการเงินฯ/กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมฯ/รหัสงบประมาณ] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต

วันที่ประกาศ : 27 ม.ค. 2560
Link อ้างอิง :http://www.intranet.dsdw.go.th/hr
ดาวน์โหลดหนังสือ[วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้(เพิ่มเติม)/ยกเลิกทะเบียนคุมใบสั่งซื้อ (PO)/จัดส่งรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ/กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและอนุกรรมการได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตตราเบี้ยประชุม/รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลักและรหัสกิจกรรมย่อย ของหน่วยงานในสังกัดกรม(สมบูรณ์)] ได้ที่ระบบอินทราเน็ต


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
18,383,028 ครั้ง
3,426,464 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,739 ครั้ง
1,486 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,505,961 ครั้ง
112,907 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat