แนวทางการดำเนินการจัดระเบียบขอทาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการขอทาน

วันที่ประกาศ : 15 ก.พ. 2560
แนวทางการดำเนินการจัดระเบียบขอทาน และการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการขอทาน :> บันทึกข้อความ-เรื่องการจัดระเบียบขอทาน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อแก้ไขปัญหาการขอทาน :>แบบแผนการดำเนินการจัดระเบียบขอทาน P.1 ,P.2 ,P.3 :>แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดระเบียบขอทาน แบบ ง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,562,674 ครั้ง
3,483,937 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,823 ครั้ง
3,745 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,422,424 ครั้ง
158,843 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat