โครงการอบรมหลักสูตร "รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๓"

วันที่ประกาศ : 16 ก.พ. 2560
โครงการอบรมหลักสูตร "รู้ รุก รับ จับทิศทางลูกค้า เพื่อชัยชนะในศตวรรษที่ ๒๑ รุ่นที่ ๓" เพื่อกำหนดกรอบแนวทางการจัดการ และจำลองสถานการณ์ที่ทำให้ทราบโอกาศ และอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรในอนาคต กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,566,806 ครั้ง
3,484,176 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,255 ครั้ง
1,035 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,426,557 ครั้ง
159,245 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat