ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด พ.ศ. 2560

วันที่ประกาศ : 21 ก.พ. 2560
ระเบียบคณะกรรมการควบคุมการขอทานว่าด้วยองค์ประกอบ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการดำรงตำแหน่งและพ้นจากตำแหน่งของคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด พ.ศ. 2560


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,947,099 ครั้ง
3,410,430 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,329 ครั้ง
437 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,306,372 ครั้ง
101,725 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat