สามารถ downloadไฟล์ รายงานสถานะขอใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านGFMIS Web online,ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจำนวน 4 เล่ม และอื่นๆ คลิก!!!

วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2560
Link อ้างอิง :http://61.19.238.233/hr/Content/Site/
สามารถ downloadไฟล์ <รายงานสถานะขอใบสั่งซื้อสั่งจ้างผ่านGFMIS Web online> <ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการจำนวน 4 เล่ม> <แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2560> <กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชีหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)> ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/ หรือ คลิกที่ Link อ้างอิง


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
20,052,144 ครั้ง
3,520,846 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,054 ครั้ง
1,512 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,029,287 ครั้ง
156,560 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat