คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ MBA ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐

วันที่ประกาศ : 26 เม.ย. 2560
คณะบริหารธุรกิจ (ศูนย์พณิชยการพระนคร) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครรับบุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เพื่อเข้าศึกษาต่อในประดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ จำนวน ๕ กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาการบัญชี กลุ่มวิชาการเงิน กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการ และกลุ่มวิชาสารสนเทศธุรกิจ รุ่นที่ ๑๒ ประจำภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๐ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากโปสเตอร์ที่แนบ หรือโทร 02-665-3555 ต่อ 2391


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,633,874 ครั้ง
3,489,032 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
10,694 ครั้ง
1,711 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,493,476 ครั้ง
167,760 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat