(สำนักงานปลัดกระทรวงฯ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2560
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงฯที่มาช่วยราชการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดคำชี้แจงรวมถึงแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ในไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง และสามารถจัดส่งให้กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,555,479 ครั้ง
3,483,026 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,778 ครั้ง
1,682 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,415,254 ครั้ง
157,241 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat