(สำนักงานปลัดกระทรวงฯ) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

วันที่ประกาศ : 18 พ.ค. 2560
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงฯที่มาช่วยราชการที่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดคำชี้แจงรวมถึงแบบฟอร์มใบสมัคร ได้ในไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง และสามารถจัดส่งให้กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,818,027 ครั้ง
3,385,585 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,401 ครั้ง
1,227 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,516,437 ครั้ง
93,364 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat