สามารถ Download ไฟล์แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน, ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ, การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ

วันที่ประกาศ : 31 ก.ค. 2560
สามารถ Download ไฟล์
- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
- ซ้อมความเข้าใจแนวทางการปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในส่วนราชการ
- การจัดซื้อยาที่ผลิตในประเทศ

ได้ที่เว็บอินทราเน็ต => http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10
=> เมนู: หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ หรือ คลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,818,027 ครั้ง
3,385,585 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
11,401 ครั้ง
1,227 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,516,437 ครั้ง
93,364 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat