สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้ เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ, หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงิน... ,แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน,ความก้าวหน้าของการจดทะเบียน....

วันที่ประกาศ : 1 ก.ย. 2560
สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้
- เตรียมความพร้อมปฏิบัติงานช่วงสิ้นปีงบประมาณ
- หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์
- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
- ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนไตรมาส 3
ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10 >>เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หรือคลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,562,674 ครั้ง
3,483,937 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
13,823 ครั้ง
3,745 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,422,424 ครั้ง
158,843 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat