สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน ,การกันเงินงบประมาณ 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน ,แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2560
สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้
- การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน
- การกันเงินงบประมาณ 2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน
- แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10 >>เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หรือคลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,799,181 ครั้ง
3,384,952 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
4,177 ครั้ง
396 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,497,627 ครั้ง
92,298 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat