คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2560
คำสั่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,730,660 ครั้ง
3,404,062 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
9,463 ครั้ง
1,021 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,397,246 ครั้ง
97,715 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat