สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้ -มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ..... ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้, การจัดอาหาร ....... ของหน่วยงานภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ, แจ้งแนวทางปฏิบัติ... ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2560
สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้
- มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้
- การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การจัดประชุม
- แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10 >>เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หรือคลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
19,540,419 ครั้ง
3,481,616 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,011 ครั้ง
779 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,400,212 ครั้ง
154,765 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat