สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้ -มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการ..... ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้, การจัดอาหาร ....... ของหน่วยงานภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ, แจ้งแนวทางปฏิบัติ... ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

วันที่ประกาศ : 19 ต.ค. 2560
สามารถ download ไฟล์ ต่อไปนี้
- มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้
- การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ของหน่วยงานภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฝึกอบรม การจัดประชุม
- แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ได้ที่เว็บอินทราเน็ต http://61.19.238.233/hr/Content/Site/News.aspx?Type=10 >>เมนู หนังสือเวียน/คำสั่ง/ประกาศ
หรือคลิก!!! Link อ้างอิง ด้านบน


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทรศัพท์ 0 2659 6399 ,โทรสาร 0 2281 8043, อีเมล์ : dsdw@dsdw.go.th

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
21,205,577 ครั้ง
3,599,115 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
7,007 ครั้ง
1,876 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
211,726 ครั้ง
30,328 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat