กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ ๒๕๖๐

วันที่ประกาศ : 31 ต.ค. 2560
กฎกระทรวง ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ ๒๕๖๐


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,935,177 ครั้ง
3,410,159 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,355 ครั้ง
1,210 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,294,455 ครั้ง
101,259 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat