บัญชีสรุปการแต่งตั้งข้าราชการตามคำสั่งกรมฯ ที่ 1782,1783/2560 ลว 7 พ.ย. 60

วันที่ประกาศ : 9 พ.ย. 2560
บัญชีสรุปการแต่งตั้งข้าราชการตามคำสั่งกรมฯ ที่ 1782,1783/2560 ลว 7 พ.ย. 60


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
12,848,847 ครั้ง
3,206,183 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,299 ครั้ง
1,185 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
543,113 ครั้ง
103,858 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat