ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติราษฎรในพื้นที่ภูทับเบิก

วันที่ประกาศ : 29 พ.ย. 2560
ไฟล์-ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติราษฎรในพื้นที่ภูทับเบิก
และแบบฟอร์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ภูทับเบิกต่อการประกาศรายชื่อราษฎรในพื้นที่ภูทับเบิก

< ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์ >


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,947,099 ครั้ง
3,410,430 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
3,329 ครั้ง
437 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,306,372 ครั้ง
101,725 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat