ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 13 ธ.ค. 60

วันที่ประกาศ : 15 ธ.ค. 2560
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 13 ธ.ค. 60


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,727,263 ครั้ง
3,403,901 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
6,088 ครั้ง
627 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,393,873 ครั้ง
97,485 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat