การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันที่ประกาศ : 18 ธ.ค. 2560
การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญไปสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
17,733,418 ครั้ง
3,404,140 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12,217 ครั้ง
1,235 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,400,000 ครั้ง
97,849 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat