ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่องรับสมัครข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS รุ่นที่ 14

วันที่ประกาศ : 16 ม.ค. 2561
ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 (High Performance and Potential System-HiPPS) ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จึงประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นได้ในเอกสารแนบ ทั้ังนี้ ผู้ที่ประสงค์จะสมัครซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศจะต้องเข้ารับการทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics เพื่อนำมาประกอบในหลักฐานการสมัคร โดยสำนักงาน ก.พ. กำหนดให้มีการทดสอบ ในวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยสามารถสมัครเข้าทดสอบด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://register.ocsc.go.th/registration ระหว่างวันที่ 17-25 มกราคม 2561 *โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 0 2659 6058


 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เลขที่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10100 โทร.0 2659 6399

Site Map
DSDW
แผนที่กรม

Map
สถิติการเยี่ยมชม
16,803,707 ครั้ง
3,385,172 คน
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
8,684 ครั้ง
1,025 คน
ผู้เยียมชมเดือนนี้
1,502,127 ครั้ง
92,667 คน
ดูสถิติทั้งหมด
stat